"Dinosaur" – Stort prosjekt fra Larvik KulturskoleHver kveld i en uke arbeidet alle film-elevene med denne animasjonsfilmen. "Dinosaur" er laget i Stop Motion, og vi har testet mange teknikker: Hvordan få plastelina til å fly? Hvordan synkronisere lyd og munnbevegelser? Hvordan få figurene til å tygge, og vise følelser?

Elevene har arbeidet sammen med to profesjonelle animatører: Ingebjørg Faugstad Mæland og Hans Jørgen Sandnes fra Sandnes Media as.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar