Kulturskoler
På Larvik Kulturskole holder vi ukentlige film- og animasjonskurs, kortere prosjekter og barnehagekurs. Kursene er veldig populære og har for tiden ventelister. Du kan lese mer om kursene på kulturskolens nettsider.

Vi har også en egen YouTube-kanal der du kan se produksjoner fra kulturskolen.
Kursene i Larvik har pågått i mange år, og fungerer også som inspirasjon for andre kulturskoler. Vi bistår gjerne med hjelp dersom liknende tilbud skal settes igang andre steder i landet.